Brook Preloader

Dijital Medya Yönetimi

Dijital Medya Yönetimi
Farklı lokasyonlarda yer alan dijital ekranlarınızın tek bir elden takip edilebilmesini, gösterilecek dijital içerikleri bulut tabanlı bir arayüz üzerinden istediğiniz yerden yükleyip ilgili ekranlarda istediğiniz zamanda gösterilmesini kolayca yapabilirsiniz.

Kontrol Merkezi

Ekranlarınızda gösterilecek tüm içeriklerin planlanması, yüklenmesi ve oynatılması gibi tüm ihtiyaçlarınızı kontrol merkezi üzerinden bulut tabanlı olarak karşılayabilirsiniz.

Bulut Tabanlı Yönetim

İhityaç duyduğunuz tüm ayarlama ve raporlamaları web üzerindeki kontrol merkezi arayüzü aracılığı ile yapabilirsiniz.

Medya Dosyası Yükleme

Sahip olduğunuz ekranlarda göstermek istediğiniz dijital içerikleri kolayca kontrol merkezi üzerinden depolama alanınıza kopyalayabilirsiniz.

Uzaktan Erişim

Yönetiminizdeki tüm ekranlara uzaktan erişebilir, medya dosyalarını yükleyebilir ve yüklediğiniz medya dosyasını dilediğiniz ekrana atayabilirsiniz.

Dijital Ekran Yönetimi

İstediğiniz sayıda ekran tanımlayabilir, bu ekranlarınızı tek bir merkezden yönetebilir, güncellemeleri ve içerik değişikliklerini her bir cihaz özelinde yönetebilirsiniz.

Uzaktan Erişim

Yönetiminizdeki tüm ekranlara uzaktan erişebilir, medya dosyalarını yükleyebilir ve yüklediğiniz medya dosyasını dilediğiniz ekrana atayabilirsiniz.

Medya Dosyası Atama

Kontrol merkezine yüklemiş olduğunuz dijital içerikleri dilediğiniz zaman dilediğiniz ekrana atayabilir ve uzaktan tetikleyerek ilgili ekranın yerel depolama alanına indirilmesini planlayabiirsiniz.

Uzaktan Güncelleme

İhtiyaca göre gereken tüm güncellemelerin uzaktan yapılmasını sağlayabilirsiniz.

İçerik Yönetimi

Dilediğiniz lokasyonda dilediğiniz sayıda yer alan ekranlarınız için dijital içeriklerinizi cihaz bazında yönetebilir ve istedğiniz zaman raporlayabilirsiniz.

Ekran Özelinde Yönetim

Her bir ekran için ayrı içerik atayabilir ve farklı gösterimler planlayabilirsiniz.

Lokasyon Bazlı Gösterim

Dijital ekranlarınızı bulundukları lokasyonlara göre sistem üzerinde tanımlayıp içerik gösterimlerinizi de konum bazlı olarak farklılaştırabilir ve lokasyona göre pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetleri gerçekleştirebilirsiniz.

Oynatma Listesi Oluşturma

Atamış olduğunuz medya içeriklerinin dilediğiniz gün ve saat aralığında gösterilmesini belirleyebilirsiniz.

Raporlama

Tüm gösterimlerinizi her bir ekran bazında dilediğiniz zaman dilimine göre inceleyebilir, ticari reklamını gösterdiğiniz firmalara da raporlayabilirsiniz.

Tüm dijital içeriklerinizi dilediğiniz yerden, lokasyon bazlı olarak gösterebilmek için

Birbirine Entegre Diğer Ürünlerimiz